onsdag 18 januari 2012

Swedish hymn nr 906

Alltför omöjlig att fånga, alltför kort och underbar, själva kärleken och skapelsen var budskapet du bar.
Som en vindil genom luften, som en fjäril flyger bort, som en viskning hörs bland bergen blev ditt liv här alltför kort.
Som ett solsken genom mörkret, som en saga kom och gick, som en gryning ovan molnen var den enda tid du fick;
det kom änglar dig till mötes, tyst togs andan ur ditt bröst, under tusen fåglars stämmor gjordes sommaren till höst.
Som en havsbris över ytan, som en smekning på min kind, som ett månsken genom natten var ditt liv här som en vind:
alltför omöjlig att fånga, alltför kort och underbar, själva kärleken och skapelsen var budskapet du bar.

---

Too impossible to catch, too short and wonderful, the love and creation was the message you wore.
As a gust of wind through the air, like a butterfly fly away, like a whisper is heard among the mountains became your life here too short.
As a sunshine through the darkness, like a fairy tale came and went, like a dawn above the clouds was the only time you got;
the angels came to meet you, quietly took the breath out of your chest, under a thousand birds voices were summer turned to autumn.
As a sea breeze over water, like a caress on my cheek, like a moon through the night, were your life here as a breeze:
too impossible to catch, too short and wonderful, love and creation was the message you wore.

Idag klockan 20.00 (svensk tid) begravs Tripp. Tänd ett ljus för honom och för hans familj och unna dig en en stund av stillhet.

<3

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar